PRZESZCZEPIANIE STARYCH, GINĄCYCH ODMIAN NA MŁODE DRZEWKA 

Aby uratować dawne odmiany drzew owocowych przed wyginięciem nie wystarczy zadbać o stare drzewa, konieczne jest całkowite odnowienie drzew poprzez zaszczepienie zrazów, czyli jednorocznych pędów pobranych z tych odmian na młodych drzewkach, tzw. podkładkach. Do sadów przydomowych, gdzie drzewa mają być wysokie, silne, wytrzymałe na mrozy i długowieczne najlepiej nadają się podkładki silnie rosnące, dla jabłoni - siewka Antonówki, dla gruszy - grusza kaukaska, dla czereśni - czereśnia ptasia, itp.
Dla wyprowadzenia młodych drzew najlepiej założyć tzw.
szkółkę, gdzie sadzi się podkładki i przez cały rok je pielęgnuje i przygotowuje do szczepienia. Pielęgnacja w szkółce polega na usuwaniu chwastów, spulchnianiu ziemi, w razie potrzeby podlewaniu, walce z chorobami i szkodnikami. Na ogół stosuje się dwie metody szczepienia: letnią i wiosenną.

 

Szkółka podkładek jabłoni w Ogrodzie Botanicznym-CZRB PAN


Latem przeprowadza się oczkowanie (okulizację), polegające na wsunięciu za odpowiednio przyciętą korę podkładki pączka (oczka) odmiany szlachetnej wraz z otaczającym ją fragmentem tkanki. Tak założone oczko obwiązuje się szczelnie paskiem foliowym, który po zrośnięciu się tkanek należy usunąć. Oczko przezimowuje, a wiosną wyrasta z niego pęd odmiany szlachetnej. Podkładkę obcina się nad oczkiem jeszcze przed ruszeniem wegetacji.  

Okulizacja metodą w literę T, oczko szlachetnej odmiany wsunięte za naciętą korę podkładki

Szczepienie wiosenne polega na przyłożeniu i ścisłym obwiązaniu krótkiego fragmentu zdrewniałego pędu odmiany szlachetnej odpowiednio przyciętego i dopasowanego do tak samo przyciętej podkładki. Miejsce szczepienia dobrze jest zasmarować maścią sadowniczą. Po roku właściwej pielęgnacji w szkółce uzyskuje się drzewka, z których można założyć sad. Dobrze jest przed sadzeniem drzew przygotować glebę, czyli odchwaścić pole, przyorać głęboko nawozy, najlepiej obornik, wyrównać powierzchnię, wytyczyć miejsca pod drzewka. Kopanie dołów pod drzewka i sadzenie należy przeprowadzić fachowo, ponieważ ma to ogromny wpływ na przyjęcie się i późniejszy rozwój drzew.  


Szczepienie polega na połączeniu odpowiednio przyciętych zdrewniałych pędów - odmiany szlachetnej i podkładki

Do najważniejszych prac w sadzie należy: formowanie koron drzew, a w późniejszych latach prowadzenie cięcia prześwietlającego, odchwaszczanie, koszenie trawy, ochrona przed chorobami i szkodnikami, bielenie pni zimą, no i najważniejsze: zbiór owoców.

Pomocna literatura.

 

Powrót do strony głównej             Warszawa - 2004          ©Copyright Marta Dziubiak