Literature concerning historical apple cultivars

 1. Brzeziński K. 1929. Polska Pomologja. Opis celniejszych odmian drzew owocowych polecanych do hodowli w Polsce. Księgarnia Wydawnicza H. Altenberga. Lwów.
 2. Cennik drzew i krzewów owocowych i ozdobnych tudzież roślin gruntowych i wazonowych z ogrodu J. O. Księcia Adama Sapiehy w Krasiczynie (pod Przemyślem), na rok 1881. Z drukarni Ludowej we Lwowie, pod zarządem St. Baylego.
 3. Dvořak A., Vondraček J., Kohout K., Blažek J. 1976. Jablka. Academia. Nakladatelstwí Československé Akademie Vĕd. Praha.
 4. Filewicz W. 1928. Jabłonie. Najważniejsze odmiany handlowe. Nakładem Polskiego Związku Posiadaczy Sadów. Warszawa
 5. Jankowski E. 1922. Najlepsze owoce dla naszych sadów. Lwów-Warszawa
 6. Katalog pierwszej polskiej firmy produkującej dwuletnie półpienne drzewka owocowe. Bronisław Gałczyński i Jan Ślaski. Jesień1938 – wiosna 1939. Piaseczno k. Warszawy
 7. Kubaszewski A. 1902. Ogród jako źródło dochodu czyli Praktyczne Sadownictwo. Opis gatunków i odmian drzew i krzewów owocowych, jakie się okazały najwdzięczniejszymi w naszym klimacie. Nakładem Centralnego Towarzystwa Gospodarczego w W. Ks. Poznańskim. Drukiem J. Fr. Tomaszewskiego w Poznaniu.
 8. Lauche W. Deutsche Pomologie. 1882. Verlag von Paul Parey, Berlin.
 9. Müller J., Bissmann O. 1905 – 1934. Deutschlands Obstsorten. Stuttgart.
 10. Nesterow. J. S. 1983. Jabłonia. „Kołos”. Leningradskoje otdielenije. Leningrad
 11. Rejman A. 1994. Pomologia. Odmianoznawstwo roślin sadowniczych. PWRiL. Warszawa
 12. Rejman A., Zaliwski S. 1956. Pomologia. PWRiL. Warszawa.
 13. Sękowski B. 1993. Pomologia systematyczna. Tom I. PWN. Warszawa
 14. Smirnow. W.F. 1982. Sorta jabłoni kultiwirujemyje w SSSR. Izd. „Nauka”. Moskwa
 15. Szkóki Żbikowskie. Drzewa, krzewy owocowe i ozdobne. Róże i byliny. Sprzedaż komisowa w firmie S. Hoser w Warszawie. Opisy odmian drzew owocowych.
 16. Waloch S. 1939. Najważniejsze handlowe odmiany owoców w Polsce polecane przez Polską Komisję Pomologiczną. JABŁKA. Nakładem wydawnictwa J. Dziankowski i W. Wróblewski. Warszawa

 

          Warsaw - 2004          ©Copyright Marta Dziubiak